Hírlevél

Connection-now

A connection-now egy olyan módszer, melynek alkalmazása lehetővé teszi a résztvevők számára saját tudati strúktúráik kivetülését, megértését és változtatását.

 

Hogyan?

 

A kliens témájához kapcsolódó szükséges személyeket (családtagok, az egyén sorsát meghatározó személyek...), minőségeket (gondolatok, érzelmek...), helyszíneket (konkrét fizikai tér, vágyak, álmok helyszínei...), idősíkokat (jelen - múlt - jövő...) Bert Hellinger által újjá élesztett modellezési technikával felállítjuk

Ez az önismereti munka első fázisa. Ez a fázis minden esetben szavak nélkül zajlik. Erre azért van szükség, hogy a lehető legnagyobb mértékben ki tudjuk zárni a lehetséges projekciókat. 

 

A második fázis, a feltárásé. Itt felfedjük a kliens előtt témájához tartozó belső képek kivetülésének összes résztvevőjét. Ebben a fázisban verbális kommunikáció zajlik, melynek következményeként a kliens felismeri és elfogadja belső valóságának tükrét.

 

A harmadik fázis a tudatosításé. Ez a jéghegy csúcsa. Itt elmondjuk a kliensnek, hogy bármi, ami a belső képben megjelent, az az Ő fejlődésének (lelki és szellemi) esélyét hordozza magában. Mert nem a kép, a benne megjelenő események és személyek hozzák létre az elakadásokat, a sérüléseket, traumákat, betegségeket..., hanem az a minőség, mellyel összekapcsolódik velük. 

 

Az összes személy, életesemény csupán egy élő jelző rendszer ahhoz, hogy megértsük, min szükséges változtatnunk ahhoz, hogy ne az ego-elme irányítsa életünket, hanem a lélek által kijelölt út vegye át az irányítást. 

 

Ha ezt megérti a kliens szinte spontán módon lemond arról, hogy a belső képében lévő személyeket, eseményeket hibáztassa sorsa alakulásáért. Ezzel egyidőben megkönnyebbül, megszabadul lelki terheitől. Felderül az arca, megcsillanak szemei, sokszor kicsordulnak az öröm vagy a régóta cipelt terhek fájdalom könnyei.

 

Megérkezik saját élő mátrixába, ahol átalakíthatja belső képét, s ezáltal a valóságot, melyben él és létezik. Hozzáférést teremt önmagának saját belső/isteni EREjének összekapcsolódásához és megteszi, megcselekszi mindazt, amire szüksége van ahhoz, hogy megemelje önmagát.

 

Ilyenkor a csoportot, a kísérőt, mindenkit egy gyönyörű fényesség ölel át. Mindenki szemében megvillan az átalakítás ősi erejének fénye, az önzetlen, önátadó szeretet fénye.

 

 

Jelentkezni lehet: now@connection-now.com

Mobil: 06 20 332 6987

Szeretettel: Tünde és Jean

Honlap készítés