A Connection Now módszer 2011-ben a Hellinger-i családállításból indult el. 7 év elteltével Magyarország leginnovatívabb önismereti módszerévé alakult át.

Recent Posts

  Sorry, no posts matched your criteria.

Jákob lajtorjája

Minden egyes kapcsolódásunkban alkalmat kapunk arra, hogy bejárjuk a földtől égig érő létránkon a különböző lépcsőfokokat. Döntéseink következményeként bejárjuk az emberi lét megtapasztalásának lehetőségeit: vagy a föld felé vagy az ég felé közeledünk, vagy süllyedünk, vagy emelkedünk. Két féle Erő határozza meg életünk mozgásirányát: az Egyik olyan Erőket képvisel, melyek az EGYETEMESSÉG szolgálatában állnak, a másik olyanokat, melyek a KÜLSŐ ÉN-t (ego ént) szolgálják. Ha már ismerjük a helyes megkülönböztetést a megosztás és a részesedés között és képessé tettük magunkat a részesedés nélküli megosztásra, lépcső fokonként emelkedni kezdünk az ég fele. Ekkor először csak résnyire, majd egyre markánsabban nyílnak meg a boldogság kapui.

A Lépcsőfokok

Dr. David R. Hawkins munkásságának köszönhetően az emberiség megismerkedhet tudatában konkrétan létező világnézetek, spirituális hitek, érzelmek és hozzáállások szintjeivel. A misztikus tudós bekalibrálta az emberiség tudatszintjeit, melyet TUDATTÉRKÉP-ként ismerhetünk meg. A tudattérképet tulajdonképpen Jákob lajtorjájaként is felfoghatjuk, hiszen életünk során különböző minőségeket aktiválunk önmagunkon belül. Azt hogy melyik szintre lépünk egy egyszerű matematikai egyenlet integrálása határozza meg: 1 +1 = 3

A túlélési stratégia

Az én saját túlélési stratégiájaként a megkülönböztetést, az ítélkezést válassza. Hiedelme szerint, akkor tudja erejét fokozni, ha kizárólagosan saját érdekeit képviseli.

Küzdelem Az Életért

Van egy pillanat az ember életében, amikor megtapasztalja, hogy nem egy különálló sziget, amikor ráébred arra, hogy boldogsága a másoknak szerzett öröm függvénye.

A Létezés Ereje

Amikor az egész létezés iránt felébred bennünk a feltétel nélküli szeretet, amikor felolvadunk az egészben, megéljük az 1 +1 = 3 létérzését. Megszűnik tér és idő, eltűnik az én.

7 Lépcsőfok, Végtelen Esély A Változásra

A Hétlépcsős Hegy név a 7-es szám rejtett jelentéseire utal, azokra a minőségekre, melyek Heted Hét Országon Túl érhetők el. Amikor az ember lajtorjáját meghaladta, már minden MINDEGY, minden VAN.

 1. Szégyen, Megaláztatás, Kirekesztés

  A Jákob lajtorjáján, a Tudattérképen a legalacsonyabb szintet a szégyen szintje jelenti a megaláztatás, kirekesztés érzelmével és folyamatával. Ez a szint van a legtávolabb az Égtől. Itt is mint, mindegyik lépcsőfokon az érzelmek és folyamatok két irányban aktiválódnak: az egyénen belül és az egyén által külvilágnak értelmezett térben. Ez azt jelenti, hogy vagy az egyént szégyenítik meg vagy az egyén szégyenít meg másokat. Ennek nincs jelentősége a bekalibrált tudatszint szempontjából. Így vagy úgy a megalázottság érzésén keresztül a világ alsó és felsőbbrendűre szakad ketté. Ennek a hasadásnak következményeként jelenik meg a kirekesztés folyamata, hiszen az én elkülönül, az egység érzése végérvényesen eltűnik világából. A külön/b vagyok vagy külön/bek vagytok érzése hatja át az embert fogva tartva őt az elkülönültség, hasítás fájdalmában. Azon foglalkozások, melyek a fent nevezett minőségekre fókuszálnak, lehetővé teszik a résztvevők számára saját élményen keresztül feltérképezni világukon, világlátásukon belül ezek aktiválási pontját.

 2. Bűntudat, Szemrehányás, Pusztítás

  A Jákob lajtorjáján, a Tudattérképen a második legalacsonyabb szintet a bűntudat szintje jelenti a szemrehányás és pusztítás érzelmével és folyamatával. Ez a szint is igen távol van az Égtől. Itt is mint, mindegyik lépcsőfokon az érzelmek és folyamatok két irányban aktiválódnak: az egyénen belül és az egyén által külvilágnak értelmezett térben. Ez azt jelenti, hogy vagy az egyén érzi magát bűnösnek vagy az egyén lát másokat bűnösnek. Ennek nincs jelentősége a bekalibrált tudatszint szempontjából. Így vagy úgy a bűntudat érzésén keresztül a világ tettesekké és áldozatokká szakad ketté. Ennek a hasadásnak következményeként jelenik meg a (ön)pusztítás folyamata, hiszen az én elkülönül a megbocsátás lehetőségétől és végérvényesen lemond a (ön)megváltás valóságáról. A bűnös vagyok vagy bűnösek vagytok érzése hatja át fogva tartva őt az áldozatiság, vádaskodás irányítása alatt. Azon foglalkozások, melyek a fent nevezett minőségekre fókuszálnak, lehetővé teszik a résztvevők számára saját élményen keresztül feltérképezni világukon, világlátásukon belül ezek aktiválási pontjait.

 3. Fásultság, Kétségbeesés, Lemodás

  A Jákob lajtorjáján, a Tudattérképen a harmadik legalacsonyabb szintet a fásultság szintje jelenti a kétségbeesés és lemondás érzelmével és folyamatával. Ez a szint is elválasztja az Eget a földtől. Itt is mint, mindegyik lépcsőfokon az érzelmek és folyamatok két irányban aktiválódnak: az egyénen belül és az egyén által külvilágnak értelmezett térben. Ez azt jelenti, hogy vagy az egyén érzi magát fásultnak vagy az egyénhez való hozzáállás fásult. Ennek nincs jelentősége a bekalibrált tudatszint szempontjából. Így vagy úgy a kétségbeesés érzésén keresztül a világ aktív cselekvőkre és inaktív passzív entitásokra hasad ketté. Ennek a hasadásnak következményeként jelenik meg a lemondás folyamata, hiszen az én egy olyan reményvesztett állapotba kerül, hogy minden lehetőségéről lemond. A reményvesztett kétségbeesés érzése hatja át fogva tartva őt a kilátástalanság, csüggedés állapotában. Azon foglalkozások, melyek a fent nevezett minőségekre fókuszálnak, lehetővé teszik a résztvevők számára saját élményen keresztül feltérképezni világukon, világlátásukon belül ezek aktiválási pontjait.

 4. Bánat, sajnálkozás, csüggedés

  A Jákob lajtorjáján, a Tudattérképen a negyedik legalacsonyabb szintet a bánat szintje jelenti a sajnálkozás, csüggedés érzelmével és folyamatával. Ez a szint is elválasztja az Eget a földtől. Itt is mint, mindegyik lépcsőfokon az érzelmek és folyamatok két irányban aktiválódnak: az egyénen belül és az egyén által külvilágnak értelmezett térben. Ez azt jelenti, hogy vagy az egyén érzi magát mélységesen szomorúnak vagy az egyén azt éli meg, hogy a világ csupa szomorúság. Ennek nincs jelentősége a bekalibrált tudatszint szempontjából. Így vagy úgy a sajnálkozás érzésén keresztül a világ az örök vesztesek és kudarcok élettereként jelenik meg. Ez az életérzés aktiválja a csüggedés folyamatát, hiszen az én egy olyan búskomor állapotba kerül, melyben mident tragikusnak észlel. A kudarc érzése hatja át fogva tartva őt fájdalom testében. Azon foglalkozások, melyek a fent nevezett minőségekre fókuszálnak, lehetővé teszik a résztvevők számára saját élményen keresztül feltérképezni világukon, világlátásukon belül ezek aktiválási pontjait.

 5. Félelem, Szorongás, Visszahúzódás

  A Jákob lajtorjáján, a Tudattérképen az ötödik legalacsonyabb szintet a félelem szintje jelenti a szorongás, visszahúzódás érzelmével és folyamatával. Ez a szint is elválasztja az Eget a földtől. Itt is mint, mindegyik lépcsőfokon az érzelmek és folyamatok két irányban aktiválódnak: az egyénen belül és az egyén által külvilágnak értelmezett térben. Ez azt jelenti, hogy vagy az egyén fél vagy az egyén azt éli meg, hogy a világ fenyegető, félelmetes. Ennek nincs jelentősége a bekalibrált tudatszint szempontjából. Így vagy úgy a világ megélése szorongást aktivál. Ez az életérzés hívja meg a visszahúzódás folyamatát, hiszen az én eleve korlátozottnak éli meg magát, mert mindig hiányzik a másik fél/elem. A gátakon való felülemelkedéshez fel kell tudni imerni a létező objektumok egyik és másik felét, valamint a közöttük lévő összekötő hídakat. Azon foglalkozások, melyek a fent nevezett minőségekre fókuszálnak, lehetővé teszik a résztvevők számára saját élményen keresztül feltérképezni világukon, világlátásukon belül ezek aktiválási pontjait.

 6. Vágyakozás, Sóvárgás, Behódolás

  A Jákob lajtorjáján, a Tudattérképen a hatodik szintet a vágyakozás szintje jelenti a sóvárgás, behódolás érzelmével és folyamatával. Ez a szint is elválasztja az Eget a földtől. Itt is mint, mindegyik lépcsőfokon az érzelmek és folyamatok két irányban aktiválódnak: az egyénen belül és az egyén által külvilágnak értelmezett térben. Ez azt jelenti, hogy vagy az egyén vágyakozik, sóvárog bizonyos dolgok megszerzése után, vagy azt éli meg, hogy a világ megszerzésre unszoló impulzusok kalitkája. Ennek nincs jelentősége a bekalibrált tudatszint szempontjából. Így vagy úgy a világ megélése mohóságot aktivál. Ez az életérzés hívja meg a behódolás folyamatát, hiszen az én a megszerzés rabságában van gúzsba kötve, képtelenné válva a még többet dinamika ellenállásának. A többet akaráson való felülemelkedéshez meg kell tudni különböztetni az akaratot és a szándékot. Azon foglalkozások, melyek a fent nevezett minőségekre fókuszálnak, lehetővé teszik a résztvevők számára saját élményen keresztül feltérképezni világukon, világlátásukon belül ezek aktiválási pontjait.

 7. Harag, Gyűlölet, Agresszió

  A Jákob lajtorjáján, a Tudattérképen a hetedik szintet a harag szintje jelenti a gyűlölet, agresszió érzelmével és folyamatával. Ez a szint is Eget földtet szétválasztó. Itt is mint, mindegyik lépcsőfokon az érzelmek és folyamatok két irányban aktiválódnak: az egyénen belül és az egyén által külvilágnak értelmezett térben. Ez azt jelenti, hogy vagy az egyén gyűlölködik, vagy megélésében a világ jelenik meg, mint háborús övezet, egyenlőtlenségek szintere. Ennek nincs jelentősége a bekalibrált tudatszint szempontjából. Így vagy úgy a világ gyűlölködést aktivál. Ez az életérzés hívja meg az agresszió folyamatát, hiszen az én folyamatos frusztrációnak van kitéve, ezért igazságtalannak fogja fel a világot. Az ebből fakadó nehezteléstől, bosszúvágytól akkor tud elemelkedni, ha felismeri a személyiségét ért sérelmek közötti különbségeket : önösek vagy önzetlenek. Azon foglalkozások, melyek a fent nevezett minőségekre fókuszálnak, lehetővé teszik a résztvevők számára saját élményen keresztül feltérképezni világukon, világlátásukon belül ezek aktiválási pontjait.

Tedd Magad Képessé

Ha végig járod a témaköröket, egészen biztosan elérsz arra a pontra, ahonnan már látod és helyesen meg tudod különböztetni azt, amit az ego elméd előirányoz és azt, amit a magasabb tudatszintek jelentenek. A Hétlépcsős Hegy Sorozat nem áll meg a harag szintjén. El szeretné kísérni a résztvevőket a 200-as tudatszint fölé (az emberiség jelenlegi tudatszintje 207-es szintre van kalibrálva) ahol világossá válik mindenki számára, mely erő/ERŐforrásból származnak a mások boldogságáért illetve saját boldogulásunkért való cselekedeteink összessége.

Alakítsd át világlátásodat

Nyisd meg magad az ismeretlennek

Tágítsd folyamatosan világodat

Légy tudatos írója életednek

Tanuld meg megkülönböztetni az egyéniséget a személyiségtől

Légy készen a változásra

Jelentkezések

Egy lépcsőfok körbenjárása, megismerése és megtapasztalása.
Ár: 13 000 HUF per alkalom.

Dátumok & Cím

Első Lépcsőfok (Szégyen, Megaláztatás, Kirekesztés) : 2020 Március 14
- Aranyszál ÉLETMÓD-HÁZ, 1122 Budapest Maros u.22. II.em.2. 22-es kapucsengő

Hírlevél

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy további információkról tudj tájékozódni.