A Connection Now módszer 2011-ben a Hellinger-i családállításból indult el. 7 év elteltével Magyarország leginnovatívabb önismereti módszerévé alakult át.

Recent Posts

    Sorry, no posts matched your criteria.

Egy Írói
Módszer Én Regényünk Alkotásához

A Connection Now egy olyan módszer, mely lehetővé teszi a résztvevők számára saját valóságuk építőelemeinek több dimenziós megjelenítését, megértését és a megértés következményeként azok újra építését, újra írását.
Egy új élettér teremtése válik így lehetővé, melyben a kliens tudatosítási folyamatainak köszönhetően egyre inkább irányítójává válik saját életének, melyben saját életének története egy élő, folyamatosan változó regénnyé válik.
Ez a folyamat három fázisban történik.

A Teremtő
Ember

A Connection Now módszer három fázisa feltárja a résztvevőknek valóságuk mozgatórugóit és ezáltal alkalmat nyit a változtatásra, a valóság újra teremtésére, az élet erő tudatos használatára.

Első Fázis

Felüti a kliens én regényének egy fejezetét, majd a fejezetben szereplő objektumokat (az egyént körbevevő személyek), minőségeket (hiedelmek, érzések, gondolatok), helyszíneket (konkrét helyszínek, az egyén érzelmi és gondolati világához kapcsolódó terek), idősíkokat (múlt, jelen és jövő síkjai) a csoport közreműködésével szavak nélkül megjelenítjük.

Második Fázis

Az én regény lapjain megjelenített konkrét és belső képek sokszor több dimenziós ( fizikai, érzelmi és gondolati síkok) és idősíkú (transzgenerációs és karmikus) kivetüléseinek bonyolult viszonyrendszerét ismeri fel a kliens. Ez utóbbi a verbalitás szintjén megtapasztalja, hogy regényének lapjain megelevenített minőségek, személyek, terek... saját belső világának tükrei.

Harmadik Fázis

Ez a kliens belső munkájának tere, hiszen itt újra kalibrálhatja, újra írhatja saját történetét. Ez akkor történik meg, ha már látja, hogy nem a megjelenő események, személyek… határozzák meg saját valóságát, én regényét, hanem az a minőség, mellyel összekapcsolódik velük. Ha ez megtörténik, elkezdődik saját erőből a belső átalakulás, a transzformáció, az írói véna felébredése.

7
Éve
+1000
Kliens
+650
Téma
85L
Elfogyasztott Kávé

Az Új Föld, Új Embere

Az összes személy, életesemény csupán egy élő jelző rendszer ahhoz, hogy megértsük, min szükséges változtatnunk ahhoz, hogy ne az ego-elme irányítsa életünket, hanem a lélek által kijelölt út vegye át az irányítást.
Ha ezt megérti a kliens szinte spontán módon lemond arról, hogy a belső képében lévő személyeket, eseményeket hibáztassa sorsa alakulásáért. Ezzel egyidőben megkönnyebbül, megszabadul lelki terheitől. Felderül az arca, megcsillanak szemei, sokszor kicsordulnak az öröm vagy a régóta cipelt terhek fájdalom könnyei.
Megérkezik saját élő mátrixába, ahol átalakíthatja belső képét, s ezáltal a valóságot, melyben él és létezik. Hozzáférést teremt önmagának saját belső/isteni EREjének összekapcsolódásához és megteszi, megcselekszi mindazt, amire szüksége van ahhoz, hogy megemelje önmagát.
Ilyenkor a csoportot, a kísérőt, mindenkit egy gyönyörű fényesség ölel át. Mindenki szemében megvillan az átalakítás ősi erejének fénye, az önzetlen, önátadó szeretet fénye.

A Puding Próbája az Evés

Felismerted már, hogy én regényedben nemcsak főszereplő, de forgatókönyvíró, sőt még bizonyos fokon főrendező is vagy ? Ha eljutottál már erre a pontra, akkor meleg szívvel ajánljuk programjainkat! Gyere és tégy egy próbát a több síkú, élő regényírásban!