Scroll to top

Önharmonizálási Műhely

Akció Kontra Reakció

Az ember gondolati és érzelmi reakcióinak minősége és tartalma (lsd. Dr. David R. Hawkins tudattérkép) alkotják folyamatosan fizikai létét, eseményeinek ok-okozati összefüggéseit. Vagy kondícionáltságának, hiedelmeinek, a kollektív tudat mintázatainak tudattalan aktiválásán keresztül reagál, azaz folyamatosan ismétli a múlt sémáit, vagy önharmonizálási folyamatának következményeként felismeri és elfogadja azon információkat, melyek korlátozzák, majd új, magasabb frekvenciájú minőségekre hangolódik, azaz megteremti a szabad cselekvés (akció) létterét. A Connection Now mozgalom ennek a felismerési folyamatnak teremt lehetőséget három fázisban.

A Feltárás

Egy adott élethelyzetet meghatározó minőségeket (személyek, helyszínek, érzelmek…) és a közöttük lévő interakciókat modellizáljuk szavak nélkül. Ezt úgy képzeljük el, mint az élet színpadát, ahol minden, ami hatással van egy adott helyzet energia szintjére cenzúrázás nélkül megjelenik.

Felismerés

Ezt követően verbálisan feltárjuk a modellizált minőségeket összekapcsoló viszonyrendszert, és az itt megjelenő inter(re)akcióikat. Itt szembesül az ember saját felelősségével, azzal, hogy élethelyzetének kialakulása saját gondolatainak és érzelmeinek tükröződése.

Önharmonizálás

A modellizált viszonyrendszerben világosan észlelhető, melyek azok a gondolati és érzelmi struktúrák, melyek az embert alacsony, korlátozott energia szinten tartják. Az egyén itt szabadon eldöntheti szándékát : érzi-e még a régi minták megtapasztalásának szükségességét, vagy meg szeretne újulni, saját maga gondolati és érzelmi viszonyrendszerének energetikai megemelésével.

Az Új Energia

Hittől, világnézettől, tettől, egyéni hozzáállástól függetlenül mindenki számára elérhetőek a magasabb frekvencia tartományban lévő információk, rezgések. Saját elhatározásunk, tiszta szándékunk nyitják meg a kapukat befogadásukra. S mivel a hasonló a hasonlót vonzza, az egyén azt kapja vissza, amit kibocsátott, azaz az általa kibocsátott alacsony vagy magasabb frekvenciákat. Ez az önharmonizálás útja.

Gyakran Feltett Kérdések

Hogyan lehet elképzelni egy önharmonizációs műhely napot?

A csoport egy kört alkotva helyezkedik el kényelmesen. A kör forma itt pontosan jelöli, hogy mindenkinek egyaránt megvan a feladata és felelőssége egy-egy témafeldolgozásban, hogy nincs különbség közöttük, mindegyik egyformán fontos. Egy rövid összehangolódás és bemutatkozás után megkezdődik a téma modellizálás. A téma modellizálás rövid téma megfogalmazással indul, majd mint egy néma szindarabban a témával interakcióban lévő személyeket, helyszíneket, gondolat mintázatokat…gondolat átvitel révén beállítom a « színpadra ».

A közöttük kialakuló mozgás egyértelműen téren és időn átrepülve megáll azon a ponton, ahol a témafeldolgozó megújulhat. Ekkor beáll a saját helyére, ráhangolódik a jelenlévő képviseletekre és anélkül, hogy felfedném neki kik és mik tartoznak témájához, különböző úgynevezett oldó mondatokat mond nekik. Azért fontos, hogy ne tudjon a modellizált személyek… identitásáról, hogy ítéletmentessen, frusztrációi és fájdalmai nélkül tudjon hozzájuk fordulni (tapasztalatom szerint, amennyiben előbb felfedem a személyek kilétét, a témafeldolgozó már saját érzelmi és gondolati sémáival átszinezi a teret és rajtuk keresztül kapcsolódik a képviseletekkel). Ezután felfedem a modellizált képviseleteket verbálisan.

A témahozónak ekkor van lehetősége ráébredni saját érzelmi és gondolati mintázataira, valamint arra, hogy mit tud tenni a változásért, a megújulásért. Ebben a munkában, mint kísérő vagyok mellette, mint egy katalizátor, aki segít neki emlékezni arra, ki is ő valójában!

Milyen esetekben lehet a módszert alkalmazni?

Az alkalmazásnak nincsenek korlátai. Bármilyen életterület mentális és érzelmi sémáinak megjelenítésére alkalmas. Így például a családi területen jelentkező blokkok (párkapcsolati, gyermek – szülő kapcsolat, iskolai nehézségek…), vagy munkahelyi problémák (pénzügyi problémák, tartós munkanélküliség…), vagy önértékelési problémák, destruktív gondolatok, rémálmok, hiedelmek, betegségek…modellizálását teszi lehetővé.

Mi teszi hatékonnyá a módszert?

Maga a felismerés.

Ha a kliens őszintén felismeri, hogy elakadása útjában saját gondolati és érzelmi struktúrái állnak, akkor szinte spontán ráébred arra, hogyan is tudja újra kalibrálni, egy másik megértési szintre emelni azokat, ahol már másképp néz önmagára, az őt körülvevő világra (család, környezet…), saját felelősségére. S ebben rejlik a változás, a továbblépés, a fejlődés, a megújulás megteremtésének esélye.

Panaszkodás

Mi a panaszkodás rejtett dinamikája ? Nagyon egyszerűen mondva a cselekvés elkerülése. Miért ? Mert...

Tünde 2021-09-21

A remény

Vajon miért tartjuk oly nagy kincsnek a reményt ? Miért kapaszkodunk bele oly erősen ? Milyen...

Tünde 2021-06-16

Melyik ujjamat harapjam meg ?

Mit teszel egy olyan helyzetben amikor a belső erkölcsi tartásod határozottan ellenzi a lopást,...

Tünde 2021-06-03

Készen Állsz A Megújulásra ?

Meghívlak egy teremtői térbe, ahol biztonságban ráébredhetsz önmagad belső Tudására és Erejére. El fogadod a (meg)hívást ? Az önharmonizálási műhely keretében saját teremtői tered felismerése teszi ezt lehetővé.