A Connection Now módszer 2011-ben a Hellinger-i családállításból indult el. 7 év elteltével Magyarország leginnovatívabb önismereti módszerévé alakult át.

Recent Posts

  Sorry, no posts matched your criteria.

A Lélek Útját Meghatározó Erők

A Lélek, minden egyes alkalommal, amikor áthalad a halál kapuján és megérkezik a szellemi világba újabb lehetőséget kap arra, hogy olyan ERŐket vegyen magához, melyek meghatározzák a következő életbe való belépés minőségeit, esélyt teremtve a felemelkedésre vagy a körben járásra. Két féle Erő határozza meg a Lélek útját. Az Egyik olyan Erőket képvisel, melyek az EGYETEMESSÉG szolgálatában állnak. A másik olyanokat, melyek a KÜLSŐ ÉN-t (ego ént) szolgálják. Az, hogy melyiket építi magába a Lélek az attól függ, hogy földi életében, fizikai megtestesülésében melyik erő eszményeit fogadta magába.

A Kiindulási Pont

A szellemi és születési horoszkópokból kiindulva minden résztvevő pontos útmutatást kap arról, hogy mit tud tenni konkrétan azért, hogy a múlt blokkjai, a jelen sérülései és a jövő lehetőségei egységbe rendeződjenek tudatán belül. Az egységesítési folyamat integrálása három fázisú.

A bennünk Futó Programok

Célunk a választott témához kapcsolódóan feltárni a belénk kódolt ego és lélek programokat, valamint bekalibrálni egyénenként a tudatszinteket.

A Szellemi Horoszkóp

Felállítjuk szellemi horoszkópod egy adott téma kiemelésével, hogy felismerd és megtapasztald, mi a szándéka lelkednek életeddel.

Az Újratervezés

Egyéni témafeldolgozás során ráláthatsz, hogy mit kell konkrétan megtenni azért, hogy az adott élet területed harmóniába kerüljön lelked szándékával.

7 Témakör, 7 Esély A Változásra

Az önismereti tanfolyam során a csakra analógiákra épülő 7 témakör kerül feldolgozásra.

 1. Gyökerek, Családi Kapcsolatok, Hozott Karma

  A LÉLEK ÚTJA önismereti tanfolyam első témaköre arra fókuszál, hogy megmutassa minden résztvevőnek a születési és a szellemi horoszkópján keresztül, hogy mit tud tenni azért, hogy belegyökerezzék a saját LELKE által választott útba, és abban megnyugvásra leljen, szélesebb körben rálásson arra, hogy mi a célja a mostani leszületésének, megismerje a születési horoszkópjának jelzőrendszerét ebben a témakörben, s képet kapjon szellemi horoszkópján keresztül a LÉLEK által kitűzött legmagasabb rezgésű lehetőségekről, megértse tágabb értelemben az ÉLET körforgását.

 2. Szexualitás, Termékenység, Pénz, Teremtés Az Anyagi Világban

  A LÉLEK ÚTJA önismereti tanfolyam második témaköre arra fókuszál, hogy minden résztvevő a születési és a szellemi horoszkópján keresztül felismerje, milyen kapcsolatban áll saját nemiségével, s ezáltal megértse a saját nemi identitását befolyásoló családi mintázatokat, programokat ( a férfiak mind gazemberek, egy nőben sem lehet megbízni, apuci kislánya egy angyal…), és azokat átalakítva, elengedve egy egészségesebb önképet alakítson ki magáról, és szexualitásáról. Tudatosítsa a horoszkópok pontos útmutatásának segítségével a férfi – női / jin - jang energiák működését az életében. Képet kapjon saját szexualitásáról egy szélesebb nézőpontból, mely rávilágít a teremtés-szexualitás-pénz összefüggéseire és analógiáira. S ezek megértésén keresztül élete számos területén integrálja a termékenység rezgését.

 3. Önbizalom, Önbecsülés, Önkontroll, Egyéni Felelősség

  A LÉLEK ÚTJA önismereti tanfolyam harmadik témaköre arra fókuszál, hogy megmutassa minden résztvevőnek a születési és a szellemi horoszkópján keresztül, hogy az életerő központját milyen programok, karmikus kötődések irányítják, ebben az inkarnációban hol húzza meg a határokat az Én (önbizalom, önbecsülés, önkontroll) és a másik között, azaz, hogy megértse, mit hoz létre annak érdekében, hogy elismerést vívjon ki közvetlen környezetében, bármi áron is. Milyen belső programokat futtat annak érdekében, hogy a külvilág elfogadja. S ezen belül, milyen érzelmi/gondolati sémák fűzik az önelfogadás/önazonosság megéléséhez vagy hárításához. Megértse, mit jelent a köldökzsinór analógia a függőségek/felelősségvállalás tükrében. A Szellemi és a születési horoszkópok iránymutatásával feltérképezzük azokat az analógiákat, melyek a lehető legoptimálisabban segítséget nyújtanak a « Ki vagyok ÉN » kérdését körbenjárva az ÉN elfogadásához.

 4. Szerelem / Szeretet, Párkapcsolat, Kapcsolódás A Külvilággal

  A LÉLEK ÚTJA önismereti tanfolyam negyedik témaköre arra fókuszál, hogy megmutassa minden résztvevőnek a születési és a szellemi horoszkópján keresztül, hogy milyen belső képet dédelget önmagáról, és milyen programot indít el akkor, mikor megnyitja magát mások előtt : félelem ébred fel a veszteségtől, a veszteség által okozott fájdalomtól, önazonossága elvesztésétől. Milyen érzelmi kapcsolatok (szerelmi, baráti, családi…) megvalósítását tervezi a LÉLEK ebben a leszületésben? Milyen programok, hiedelmek határozzák meg azt, hogy milyen minőségben engedi saját életterébe a másikat (partnert, barátot, munkatársat…), azaz mi a mozgatórugója az érzelmek kialakulásának, átélésének, mit gondol arról, hogy megérdemli-e vagy sem, a boldogságot? Vezekelnie kell érte, vagy ellenkezőleg, méltó- e rá?

 5. Kommunikáció, Önkifejezés, Álmok

  A LÉLEK ÚTJA önismereti tanfolyam ötödik témaköre arra fókuszál, hogy megmutassa minden résztvevőnek a születési és a szellemi horoszkópján keresztül, hogy ebben az inkarnációban, mi irányítja az igaz és hamis szó kimondását? Milyen kommunikációs feladatokat tűzött ki a LÉLEK? Most milyen kapcsolatban áll az igazság felvállalásával, kimondásával? Mi táplálja az önkifejezést? A túlélés mechanikája, hiszen nem lehet kimondani az igazságot, mert büntetés jár érte? A magánytól való félelem, hiszen, ha kimondom az igazat, elhagynak, hülyének néznek….? Milyen programok határozzák meg a felelősségvállalást a gondolat - kimondott szó viszonyaiban? Milyen súlya/ereje van a kimondott szónak, mi határozza meg annak teremtő áramlását? A LÉLEK programján belül melyek azok a területek, ahol a továbblépés érdekében meg lehet valósítani a gondolat- kimondott szó – cselekedet hármasát? Milyen álmok-vágyak kötődnek ehhez az inkarnációhoz? Melyek azok az életterületek, ahol nagyot lehet álmodni? Mely vágyak válnak teremtéssé, és melyek maradnak illúziók?

 6. Érzékelés – Érzékfeletti Megtapasztalás, Befogadás-Elutasítás, Félelem-Teljesség

  A LÉLEK ÚTJA önismereti tanfolyam hatodik témaköre arra fókuszál, hogy megmutassa minden résztvevőnek a születési és a szellemi horoszkópján keresztül, hogy milyennek látja önmagát a világon keresztül, hogy szemellenzőt / rózsaszín szemüveget használ - e annak érdekében, hogy el tudja fogadni azt, amit a külvilág üzen önmagáról ? Mi irányítja az önelfogadást : a félelem vagy a felelősség vállalás? A szellemi világból érkező impulzusokat/képeket be tudja- e fogadni és meg tudja- e valósítani a három dimenziós létben? Milyen kapcsolatban áll az érzékfeletti világgal? Milyen hit – hiedelem – tradíció határozza meg ezt a viszonyt? Milyen hit irányítja álmainak megvalósítását? Hisz a vizualizáció erejében? Hisz saját teremtő erejében? A LÉLEK útja melyik életterületen tud a legoptimálisabban megvalósulni? Mit gondol az érzelmek és gondolatok mögötti teljességről? Mi gátolja abban, hogy tisztán mögéjük lásson? Mi gátolja életének tisztánlátásában és mit tehet azért, hogy eloszlassa a ködöt, a tévhiteket.

 7. Önfeláldozás (Áldozatiság) - Önátadás, Szabad Akarat – Birtoklás, Elengedés

  A LÉLEK ÚTJA önismereti tanfolyam hetedik témaköre arra fókuszál, hogy megmutassa minden résztvevőnek a születési és a szellemi horoszkópján keresztül, hogy mit jelent számára a szabad akarat (elvektől/hiedelmektől mentes tiszta látásmód) és a birtoklás (gondolat rendszerekhez/félelemhez kötött látásmód). Melyek azok az életterületek, ahol a ragaszkodás energetikája blokkolja a tovább lépést, s melyek azok, ahol az elengedés rezgéstartománya segíti a továbbfejlődést. Bekalibráljuk a születési és szellemi horoszkópokban azon életterületeket, amelyek érettek ahhoz, hogy bennük az önátadás minőségei megvalósuljanak a fizikai síkon felismerje azon kapcsolatait, ahol megteremti az áldozati vagy hóhér szerepeket, valamint azokat a belső motivációkat, melyek ezt irányítják. Feltérképezzük mindazon minőségeket, melyek határt szabnak a szabad akarat megnyilvánulásának. Milyen belső képhez/hiedelemhez kapcsolódnak kötődései? Mit kíván a saját lelke annak érdekében, hogy megtegye a következő lépést az önátadás felé?

Amit Adunk A Tanfolyam Során

Ha végig járod a témaköröket, egészen biztosan elérsz arra a pontra, ahonnan már látod és helyesen meg tudod különböztetni azt, amit az ego elméd előirányoz és azt, amit a lelked szeretne. A tanfolyam végére felismered magadban azon erőforrásokat, melyek ez utóbbi megéléséhez segítenek hozzá.

Egy olyan világnézeti alapot, mely a szellemi sík információit részesíti előnyben

Születési horoszkóp ábra, melyhez az adatokat elkérjük a pontosításhoz

Szellemi síkon lévő bolygók helyzetét a születési horoszkóp ábrába rajzolva

A második alkalom után írásban egy rövid összegzést azon forró pontokról, ahol letértél a lélek útjáról

Lehetőséget az egyéni témafeldolgozásra, tapasztalat szerzést mások témájában való közreműködés során

Konkrét útmutatást ahhoz, hogy mit és hogyan tudsz tenni annak érdekében, hogy megvalósítsd azt, amiért leszülettél

Jelentkezések

Egy téma feldolgozás három alkalomból áll. Jelentkezni csak a három alkalomra együttesen lehetséges.
Ár: 16 000 HUF per alkalom.

Dátumok & Cím

Első Témakör: 2019 Október 20 | 2019 November 17 | 2019 December 08
-
Aranyszál ÉLETMÓD-HÁZ, 1122 Budapest Maros u.22. II.em.2. 22-es kapucsengő

Hírlevél

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy további információkról tudjunk tájékoztatni.