Mi a Connection Now ?

Elsősorban egy élő módszer,

mely hozzásegít ahhoz, hogy tisztábban lássuk, hogyan/mivel teremtjük a világunkat, hogy ráébredjünk, milyen hatással vagyunk saját és mások életére, hogy tudjunk tudatosan változni és ezáltal olyat létrehozni, mellyel kevesebb fájdalmat okozunk magunknak és másoknak.

Egy közösség és közösségi tér,

melyben biztonságban szembe tudunk nézni feladatainkkal,  megoldatlanságainkkal, ahol együtt egymást erősítve járunk saját karmánk felismerésének útján tisztelettel és ítélet mentesen.

Egy mozgalom,

mely a tudatosságra, a szellemi autonómia felerősítésére, a lelki erő felébresztésére és a tisztán látás elmélyítésére épül.

Hogyan működik?

Egy hozott témát modellizál a csoport szavak nélkül. A térben felállított pontok közötti kapcsolódás milyensége ad lehetőséget az állítónak arra, hogy tudatosítsa :

  • A valóság és a valóságról alkotott képe közötti távolság mértékét.
  • Mit tud tenni konkrétan azért, hogy helyzetén változtasson.

Az, aki uralja a sorsát bátran szembe mer nézni azzal, ami van. Az, akit a sorsa ural, fél, vágyódik, remél és abban él, ami lehetne.

A létezés mindeközben szeretetteljesen áramlik, ha jelen vagy, megteszed és haladsz tova, ha elhalasztod mert a nem létező múltat és jövőt látod, elgondolt világod foglya maradsz.

Dabat Tünde
Alapító

Kihez szól a Connection Now ?

Azokhoz, akik már felismerték, hogy a világ, a család, a körülmények tudatosságuk tisztaságának függvényében változik még akkor is, amikor belátjuk mennyire függünk tőlük.

Azokhoz, akik belátják, hogy a személyiség éberségünk mértékében épül, hogy mi magunk hozzuk létre azt, ezért felismerjük, hogy elemei cserélhetőek. Azt pedig, hogy mit emelünk be és mit veszünk ki belőle helyzet felismerésünk milyensége határozza meg.

Az alkalom tolvajt vagy jelenlétet szül ?

Ha nincs vággyal, álmokkal elfedett valóságkép,Ha nincs előre elgondolt elképzelés a másikról, a helyzetről,Ha nincs kondícionált beidegződés,Ha nincsenek kifogások, magyarázkodások,Ha nincs menekülés a létrehozott énképek

Bővebben »

Időn innen és túl

A lineáris időt közös megegyezés alapján percben, órában, években …mérni lehet. Ez mindenki számára egyértelmű és azonos egy adott időzónán belül. Az idő érzékelése azonban

Bővebben »

Jelentkezések és elérhetőség

Következő Connection Now hétvége: 2024 június 22. és 23.

Jelentkezni az alábbi e-mail en lehetséges.


Felismerésünk milyensége:

Ha helyzetfelismerésünk a középpontunkból történik, pont azt látjuk, ami az adott pillanatban megjelenik. Ha középpontunkból kibillent állapotban érzékeljük a helyzetet, vagy a múltat az összes fájdalmával, vagy a jövőt összes vágyképünkkel látjuk, és képtelenekké válunk arra, hogy a szokásos, beidegzett, kondícionált válaszreakciók helyett, tisztán cselekedjünk.

Tenni:

Ha azt tesszük , amit mondunk, gondoluk és érzünk, tisztán lépünk be a világba és tisztán tartjuk világunkat. Ha nem azt tesszük, amit gondolunk, mondunk vagy, amit érzünk, ámítjuk a másikat és saját magunkat és ezáltal beszennyezzük a jelen pillanatot.

Felelősségét:

A gyermeki létformára a felelősség elhárítása a jellemző. A gyermek vagy a másikra hárítja a hibájából fakadó felelősség felvállalását, s kivül keresi a hibást, vagy bűntudatot hoz létre, és belül beleragad a bűntudatba, s lefagy. A felnőtté érés folyamatára a felelősség tudatos felvállalása jellemző. Erre a folyamatra a bátor / tudatos cselekedet a jellemző. A felelősséget felvállaló felnőtt látja saját és mások hibáit, azt a fájdalmat, amit magának vagy másoknak okoz, ezért bátran szembe fordul velük, vállalva a felelősséget értük mégpedig úgy, hogy korrigál, változik, hogy többé ne hozza létre ugyanazt a hibát / fájdalmat.

Jelen pillanat hatalmáról:

Ha tisztán látjuk a pillanatot, tisztán látjuk, mi a dolgunk, s azt, az elme által létrehozott kötésektől/ ítélkezésektől eloldódva meg is tesszük. Ekkor flow-ban vagyunk a valósággal, s társ teremtőként vagyunk jelen benne. Ha a pillanatot betakarják vágyainkról, félelmeinkről alkotott elképzeléseink, nem a valóságot látjuk, hanem az arról alkotott képeinket. Ekkor illúzióink leválasztanak egyszerre a valóságról és társ teremtői mivoltunkról.

Távolság:

Minél nagyobb a távolság a valóság és a valóságnak vélt kép között, annál inkább egy illuzórikus, képzelt világban élünk. Szemeinkkel nem azt látjuk, ami van, füleinkkel nem azt halljuk, amit mondanak nekünk…, mert az öt érzékszervi tapasztalatot felülírja egyrészt az illuzió fenntartásához szükséges energia, másrészt a valósággal való szembefordulástól való félelem.

Szellemi autonómia:

Az úton járva megtanulunk saját tapasztalatainkra támaszkodni, megtanuljuk a helyes megkülönböztetést, a helyes kapcsolódást érzelmi és mentális szinteken egyaránt. Ekkor nem a könyvek, a mesterek, a tanácsadók bölcsessége alapján működünk, hanem saját tapasztalatunkból összegyúrt tanítások tudatosításai alapján.

Egy élő módszer:

A forma és tartalom tudatosságunk függvényében változik. S ez igaz a Connection Now módszerre is : a klasszikus családállítástól, a lélek állításon és a Hellinger Sciencia-n keresztül, a módszer most a tudat struktúrájának felállítására törekszik, mely hozzásegít bennünket ahhoz, hogy tisztábban lássuk azt a folyamatot, mellyel saját valóságunkat teremtjük.